Grups de sensibilització i llenguatge

1r de Sensibilització

GRUP LLENGUATGE

HORARI

PROFESSOR/A

1r  A - Sensibilització

Dijous – 17.15 a 18.15h

Anna Dalmau

 

2n de Sensibilització   

GRUP LLENGUATGE

HORARI

PROFESSOR/A

2n  A - Sensibilització

Dilluns –  17.00 a 18.00h*
* Inclou 15 min de de taller percussió Orff

Anna Dalmau

2n  B - Sensibilització

Dimarts – 17.30 a 18.30h*
* Inclou 15 min de taller percussió Orff

Anna Dalmau

 

3r de Sensibilització

GRUP LLENGUATGE

HORARI

PROFESSOR/A

3r  A - Sensibilització

Dilluns  -  16.45 a 17.45h

Montse Mestre

3r  B - Sensibilització

Dimarts – 17.30 a 18.30h

Marga Muñoz

3r  C - Sensibilització Dimecres – 17.30 a 18.30h Marga Muñoz

 

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 30’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

1r de Nivell Elemental

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL

HORARI

PROFESSOR/A

1r  A - Llenguatge  (2 dies)

Dilluns - 17.00 a 17.45h

 Dimecres -   17.00 a 17.45h

Natàlia Soteras

Cant Coral - A

 Dilluns -   17.45 a 18.15h

Francesc Membrives

1r  B - LLenguatge  (2 dies)

  Dimarts -  13.45 a 14.45h

Dijous -  13.45 a 14.15h

Natàlia Soteras

Cant Coral - B

Dijous -     14.15 a 14.45h

Marga M. / Natàlia S.

1r C – Llenguatge  (2 dies)

Dimarts -    18.30 a 19.15h

Dijous -   18.15 a 19.00h

Natàlia Soteras

Cant Coral - C

Dijous -   17.45 a 18.15h

Marga M. / Natàlia S.

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 30’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL *

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra “Petit Violinista”

(Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres -  17.45 a 18.30h

Montse Mestre

Grup de vent petits

(Clarinet, Trompeta, Saxo i Flauta travessera)

Dimarts - 17.45 a 18.30h

Carme Cusidó

Grup de Guitarres " De Safari " Dimarts - 17.45 a 18.30h Ricard Sánchez

 

*A nivell de claustre de professors i des de la direcció de l’Escola valorem la importància de fer música en grup i aconsellem que TOTS els alumnes de: Violí, Viola, Violoncel, Trompeta, Saxo, Flauta travessera i Guitarra clàssica facin la classe de grup instrumental.

A diferència d’altres anys hem organitzat els horaris de tal manera que facilitin  l’assistència a les formacions instrumentals.

Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).

 

2n de Nivell Elemental

 

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL

HORARI

PROFESSOR/A

2n  A – Llenguatge (2 dies)

Dilluns  - 18.15 a 19.00h

Dimecres -    18.30 a 19.15h

Natàlia Soteras

Marga Muñoz

Cant Coral - A

Dilluns -    17.45 a 18.15h

Francesc Membrives

2n  B – Llenguatge (2 dies)

Dimarts -    13.45 a 14.45h

Dijous -    13.45 a 14.15h

Marga Muñoz

Cant Coral - B

Dijous -    14.15 a 14.45h

Marga M. / Natàlia S.

2n  C – Llenguatge (2 dies)

Dimarts -    17.00 a 17.45h

Dijous -    17.00 a 17.45h

Natàlia Soteras
Cant Coral - C Dijous -    17.45 a 18.15h Marga M. / Natàlia S.
     

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 30’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL*

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra “Petit Violinista”

(Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres – 17.45 a 18.30h

Montse Mestre

Grup de vent 

(Clarinet, Trompeta, Saxo i Flauta travessera)

Dimarts   -17.45 a 18.30h

Carme Cusidó

Grup de Guitarres " De Safari " Dimarts   -17.45 a 18.30h Ricard Sánchez

 

 

* A nivell de claustre de professors i des de la direcció de l’Escola valorem la importància de fer música en grup i aconsellem que TOTS els alumnes de: Violí, Viola, Violoncel, Trompeta, Saxo, Flauta travessera i Guitarra clàssica facin la classe de grup instrumental.

A diferència d’altres anys hem organitzat els horaris de tal manera que facilitin  l’assistència a les formacions instrumentals.

Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).

 

3r  de Nivell Elemental

 

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL

HORARI

PROFESSOR/A

3r  B - Llenguatge (2 dies)

Dimarts - 13.45 a 14.30h

Dijous -    13.45 a 14.30h

Núria Izard

Cant Coral - A

Dijous -    13.15 a 13.45h

Núria Izard

3r  C – Llenguatge (2 dies)

Dimarts -    17.45 a 18.30h

Dijous -    18.15 a 19.00h

Núria Izard

Cant Coral - B

Dijous -    19.00 a 19.30h

Núria Izard

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 45’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL *

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra “3x4”

(Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres – 18.30  a 19.15h

Jordi Garcia

Grup de vent "Mini Banda”

(Clarinet, Trompeta, Saxo i Flauta travessera )

Dimecres -18.30 a 19.15h

Jep Grau

Grup de Guitarres “6 cordes”

Dijous– 17.30 a 18.15h

Ricard Sànchez

* A nivell de claustre de professors i des de la direcció de l’Escola valorem la importància de fer música en grup i aconsellem que TOTS els alumnes de : Violí, Viola, Violoncel, Trompeta, Saxo, Flauta travessera i Guitarra clàssica facin la classe de grup instrumental.

A diferència d’altres anys hem organitzat els horaris de tal manera que facilitin  l’assistència a les formacions instrumentals.

Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).

 

4t  de Nivell Elemental

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL

HORARI

PROFESSOR/A

4t   A – Llenguatge (2 dies)

Dilluns - 19.15 a 20.00h

Dimecres -  19.15 a 20.00h

Albert Serra

Carme Cusidó

Cant Coral - A

Dilluns -    18.45 a 19.15h

Marga Muñoz / Natàlia S.

4t  B – Llenguatge (2 dies)

Dimarts -    12.45 a 13.45h

Dijous -    12.45 a 13.15h

Núria Izard

Cant Coral - B

Dijous -    13.15a 13.45h

Núria Izard

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 45’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL *

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra “3x4”

 (Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres - 18.30 a 19.15h

Jordi Garcia

Grup vent “Mini Banda"

(Clarinet, Trompeta, Saxo i Flauta travessera)

Dimecres   -18.30 a 19.15h

Jep Grau

Grup de Guitarres “6 cordes”

Dijous– 17.30 a 18.15h

Ricard Sànchez

 

* A nivell de claustre de professors i des de la direcció de l’Escola valorem la importància de fer música en grup i aconsellem que TOTS els alumnes de : Violí, Viola, Violoncel, Trompeta, Saxo, Flauta travessera i Guitarra clàssica facin la classe de grup instrumental.

A diferència d’altres anys hem organitzat els horaris de tal manera que facilitin  l’assistència a les formacions instrumentals.

Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).

 

1r  de Nivell Avançat

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL/NOVES TECNOLOGIES

HORARI

PROFESSOR/A

1r  A - Llenguatge

Dilluns – 18.00 a 18.45h

Marga Muñoz

Cant Coral - A

Dilluns -    18.45 a 19.15h

Marga M. / Natàlia S.

Noves Tecnologies - A

Dilluns – 19.15 a 20.00h

Ricard Sánchez

1r  B - Llenguatge

Dimarts -    19.45 a 20.30h

Núria Izard

Cant Coral - B

Dimarts -    18.30 a 19.00h

Núria Izard

Noves Tecnologies - B

Dimarts -    19.00 a 19.45h

Ricard Sánchez

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 45’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL *

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra “3x4”

(Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres -  18.30 a 19.15h

Jordi Garcia

Grup de vent “Mini Banda”

(Clarinet, Trompeta, Saxo i Flauta travessera)

Dimecres   -18.30 a 19.15h

Jep Grau

Grup de Guitarres “6 cordes”

Dijous– 17.30 a 18.15h

Ricard Sànchez

 

 

* A nivell de claustre de professors i des de la direcció de l’Escola valorem la importància de fer música en grup i aconsellem que TOTS els alumnes de : Violí, Viola, Violoncel, Trompeta, Saxo, Flauta travessera i Guitarra clàssica facin la classe de grup instrumental.

A diferència d’altres anys hem organitzat els horaris de tal manera que facilitin  l’assistència a les formacions instrumentals.

Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).

 

2n  de Nivell Avançat

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL/NOVES TECNOLOGIES

HORARI

PROFESSOR/A

Noves Tecnologies - A

Dilluns – 18.00 a 18.45h

Ricard Sánchez

Cant Coral - A

Dilluns -    18.45 a 19.15h

Marga M. / Natàlia S.

2n  A - Llenguatge

Dilluns – 19.15 a 20.00h

Marga Muñoz

     

Cant Coral - B

Dimarts – 18.30 a 19.00h Núria Izard

2n  B - Llenguatge
 

Dimarts - 19.00 a 19.45h Núria Izard
Noves Tecnologies - B Dimarts - 19.45 a 20.30h Ricard Sánchez

 

   

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 45’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL*

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra de cambra “String sound”

(Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres – 20.00  a 21.00h

Montse Mestre

Grup de vent “Fredi's Jazz Band”

(Clarinet, Trompeta, Saxo i Flauta travessera)

Divendres   - 20.15 a 21.00h

Enric Alegre

Grup de Guitarres “6 cordes”

Dijous– 17.30 a 18.15h

Ricard Sànchez

 

* A nivell de claustre de professors i des de la direcció de l’Escola valorem la importància de fer música en grup i aconsellem que TOTS els alumnes de : Violí, Viola, Violoncel, Trompeta, Saxo,  Flauta travessera i Guitarra clàssica facin la classe de grup instrumental.

A diferència d’altres anys hem organitzat els horaris de tal manera que facilitin  l’assistència a les formacions instrumentals.

Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).

 

Curs d’accés

(per alumnes de 10 a 14 anys sense coneixements previs musicals)

GRUP DE LLENGUATGE/CANT CORAL

HORARI

PROFESSOR/A

Curs d'accés - I Dijous 19.30 a 20.30h  Núria Izard / Natàlia Soteras
Cant Coral - I Dijous 19.00 a 19.30h Núria Izard

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe: 30’ / 45’  setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL

 

A determinar segons nivell

 

 

Alumnes  preadults i adults

 

INSTRUMENT

HORARI

Temps de classe individual  30’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

Temps de classe individual  40’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

Conjunta’t: grup de 2 persones:

45’ setmanals

A determinar amb el professor  a principis de juliol

 

GRUP INSTRUMENTAL*

HORARI

PROFESSOR/A

Orquestra “String sound”

(Violí, Viola i Violoncel)

Dimecres – 20.00 a 21.00h

Montse Mestre

Grup de vent “Fredi’s Band”

(Clarinet, Saxo, Trompeta i Flauta travessera)

Divendres –20.15 a 21.00h

Enric Alegre

                                                     

*Els alumnes de Piano, Bateria i Guitarra elèctrica que vulguin anar a un grup instrumental caldrà que ho sol·licitin  a Secretaria  prèvia  aprovació del tutor (professor d’instrument).