Exàmens

EXÀMENS, INFORMES I TUTORIES

Els alumnes des de 3r de sensibilització a 2n de nivell avançat, durant els mesos de Novembre i Abril i a nivell intern, es faran unes pre-avaluacions per valorar el rendiment de l'alumne i en cas que necessites reforçar alguna matèria, el professor o tutor es posarà en contacte amb els pares el més aviat possible.

 Als mesos de Gener i Juny l'escola farà els exàmens tant de llenguatge com d'instrument i rebreu a traves del tutor/a de l'alumne ( professor/a d'instrument ) un informe fent una valoració i comentaris de com han anat.

A final de curs, al mes de Juliol, el tutor/a de l’alumne mantindrà amb la família una entrevista amb als pares per tal de valorar com ha anat l’evolució al llarg del curs.