Consell Escolar

El Consell Escolar de l’ E.M.M. Frederic Mompou de Matadepera queda format per els representants següents:

 

Directora del Centre: Natàlia Soteras Sogas

Cap d’Estudis: Núria Redondo Cabanas

Secretaria Acadèmica: Marga Muñoz Solà

Regidora d’Educació: Carme Querol Badosa

 

Sector professors:

 Carme Cusidó Morral

 Ricard Sánchez Delgado

 Núria Izard Granados

 Anna Dalmau Juanola

 Albert Serra Oller

 Montserrat Mestre Boix

 

Sector P.A.S ( Personal d’Administració i Serveis ): Yolanda Ibañez Camara

 

Sector Pares:

 Mireia Barris: mireiabl@hotmail.com ( Mare Berta Barris )

 Eva Lejárcegui: evalejarcegui@gmail.com ( Mare Clara i Martí Callejo )

 Marta Gorina: 

 Anna Torrens Griñó: